Ekskluderingsspiraler og inkluderingsspiraler i skolen.

Noe av det beste med det nasjonale foreldrenettverket mot mobbing, er at vi deler erfaringer og informasjon. Noe av dette kommer i form av forskningsrapporter. Når forskningsrapporter stemmer med de erfaringene mobbeutsatte familier har, blir det ekstra interessant. Rett før sommeren fikk jeg tilsendt en dansk rapport, fra Jan Arild Gundersen, sosiallæreren fra Mandal. Han gjør en ekstraordinær innsats for barn og familier med store utfordringer. Han er en av de mange kontakter, som jeg har fått via dette nettverket. Han ønsket å dele denne rapporten med meg, og at jeg skulle dele den videre.

Rapporten stammer fra en dansk Phd- avhandling, som viser vei til en bedre dialog med foreldre, slik at man unngår at skoleproblemer ender med skolebytte. Eksklusjon er en ulykke for barn og foreldre som ekskluderes, samt for skolens lærere og pedagoger. Det er slitsomt å ta del i, og å være fanget i dette nettet. Det er den danske forskeren Gro Emmertsen Lund som står bak denne rapporten.

Hun har intervjuet en rekke foreldre, hvis barn var fanget i samspillsproblemer med skolen. Mange foreldre var etter dette plaget med skam og frustrasjon for å ha blitt fanget inn i denne spiralen. De fortalte om opplevelser som hadde vært umyndiggjørende. Vi snakker her om sosiale eksklusjonsprosesser i skolen. Hun har laget en modell i 6 trinn som forklarer prosessen. Jan Arild har laget et norsk modell.,

Det starter med at skolen utpeker eleven, eller et par elever som problemet. Denne historien legges frem og «bevises» for foreldrene. Det ER barnet som er problemet. Når så foreldrene kommer med andre perspektiver, eller andre fortellinger, avvises, underkjennes, eller overhøres disse. Foreldrene gjøres så ansvarlig for problemet. Det er noe galt med foreldrene eller familien. Foreldrene pålegges å løse dette. Situasjonen fører til en tilspissing mellom skole og foreldre, og kanskje brudd på kommunikasjonen. Dette igjen fører til en fullførelse av eksklusjonen. Når foreldrene ikke ser noen annen mulighet enn å bytte skole for barnet. Dermed fullføres eksklusjonsspiralen.

Dette er en gjenganger i mobbesaker. Derfor rømmer folk kommunene rundt om i landet, og de bytter skole for sine barn. Ikke alle klarer å stå i en slik situasjon. Dette er en forferdelig opplevelse for de familer som opplever dette. Noen flytter barna i håp om at situasjonen skal bedres, andre familier lever med dette i årevis, uten å bytte skole. Dette er ikke hensiktsmessig for noen, ikke for de andre elevene heller. De tas som gisler, og som vitner til det som foregår. Det er også uheldig for skolens lærere og pedagoger. Det er slitsomt og nedbrytende å ta del i, å være fanget i et slikt negativt samspill. Det finnes alternativer. Skolen kan velge en annen løsning.

Skoler ekskluderer middelklassebarn, det viser denne undersøkelsen. Felles trekk i denne undersøkelsen er at det rammer nettopp velfungerende middelklassefamilier, i jobb, og uten indikasjon på sosial marginalisering. Altså, dette kan i virkeligheteb ramme hvem som helst, det er også min erfaring. Ressurssterke familier brytes ned av dette mønsteret vi her ser.

Forskerne har sett på hvordan denne marginaliseringsprosessen i skolen foregår. Målet er ikke en konfliktfri skole, men en bedre håndtering av konflikter som oppstår. Målet er at skolene ikke utviklet praksiser som fører til eksklusjon. Og det er heldigvis mange muligheter for å unngå nettopp det. Eksklusjonsspiraler har det til felles at det er barnet og foreldrene som er problemet, i stedet for at det er feil og mangler, i stedet for å se styrker og muligheter. Hvert trinn i spiralen er resultat av et valg, hvor skolens profesjonelle kunne valgt å handle annerledes.

Det vesentlige er at skolen inviterer foreldrene inn i dialogen, som kunnskapsrike, respekterte og kloke. Dialogen skal handle om hvordan skolen kan avhjelpe problemet, som eleven har på skolen. Eleven skal ikke oppfattes som poblemet. Foreldrene skal få mulighet til å bringe sine gode erfaringer, og ideer til bords. Skolens profesjonelle skal lytte til, og verdsette eleven og foreldrene. Da utvikler man et godt samarbeid, med fokus på ideer og handlingsmuligheter, som skal iverksettes for å avhjelpe problemet.,

Inkluderingsspiralen hviler først og fremst på de profesjonelle som jobber i skolen. Inkludering er et samfunnsanliggende. Det er vår plikt i et demokratisk samfunn. Ved å ekskludere fra felleskap, taper alle på det. Både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Det vil være en vinnvinnsituasjon å inkludere. Skolen har ansvaret for å løse samspillsproblemer som kan medføre eksklusjon, og kjøre inkluderingsspiraler i stedet.

Inkluderingsspiralens seks punkter.

1. Skolen forstår at eleven befinner seg i en vanskelig situasjon, og at de må gjøre noe for å løse dette.

2. Skolen ber foreldrene om hjelp til å finne løsninger , som skolen iverksetter, for å hjelpe eleven.

3. Elev og foreldreperspektiv ønskes velkommen, det lyttes inngående, utforskes og påskjønnes.

4. Skolen påtar seg ansvaret for å løse problemet.

5. Skolen arbeider med å hjelpe eleven og styrke samarbeidet mellom skole og foreldre.

6. Inkludering. Familien kan se en vei frem mot noe bra, og beholde håpet for fremtiden.,

Dette er samfunnsmessige problem som SKAL løses. Løsningen og ansvaret ligger hos skolen.

Med håp om en inkluderende dag, for alle som leser💕

2 kommentarer om “Ekskluderingsspiraler og inkluderingsspiraler i skolen.

  1. Barna våre er «skole flyktninger». Barna våre blomstrer etter skolebytte . Vår Erfaringen med tidligere skole la sine spor på kropp ,sjel og lommebok.

    Som han sa :
    Dysleksi + ADHD = kreative barn
    Skole – kunnskap = skolevegring

    Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s