Menneske mot maskinen.

I går opplevde vi det igjen. Det ble en kamp mellom David og Goliat. Denne gangen var det også David som vant. I Søgne kommune, som i andre kommuner, pågår denne kampen til stadighet. Søgne kommune har virkelig satt seg selv på kartet, med dommer, forlik, varslersaker, mobbesaker, barnedrap,med mere. Det verste er at premisser i dommer ikke følges, og at man ikke lærer av saker der man får sterk kritikk.

I går var kommunestyresalen fylt til randen. På grunn av HMS måtte flere sitte i rommet bak, med åpen dør. Alethias nettverk hadde mobilisert noe helt enormt. Det kom folk helt fra Tønsberg. Søgnefolk mobiliserte også. Aldri har så mange sittet ringsides i kommunestyresalen. To døvetolker var med for å holde forsamlingen oppdatert til enhver tid. Varslerne og deres familier stilte også opp. Vi har skapt en kultur i Søgne hvor de som har blltt overkjørt av maskinen, støtter hverandre når en ny svak part overkjøres.

Vi vet fra rettssaker , forlik og haugevis av dokumentasjon, hvordan rådmannen bruker sin styringsrett, nærmest diktatorisk. Jeg var selv til stede i varslerrettssaken og skrev referat av forklaringen hans der. Jeg har fått tilgang på haugevis av dokumenter,som alle kan skaffe seg, om de ønsker det. Jeg har tidslinjer for dokumentene. Jeg har spart på avisutklipp som angår saker med lignende overkjøring som i vår sak. Jeg har sortert alt i kronologisk rekkefølge. Vi snakker hyllemeter med dokumentasjon. Det er litt av en historie, med et mønster som ikke er til å misforstå. Jeg vet derfor mye om hvor vanskelig det er for de ansatte i administrasjonen, å gjøre en god jobb, med det mandatet rådmannen gir dem.

Vi har sett det på nært hold, de siste fire årene, ved å følge politikken tett, hvordan rådmannen skyver ansvaret nedover i rekkene. På sosinomstudiet lærte vi at det var en helt uakseptabel dødssynd. Det lærte vi i politikkfaget, allerede det første året på studiet. Det er ikke så rent sjelden jeg har sittet ringsides politiske møter og lurt på hva folkevalgtopplæringen egentlig består av. Spesielt gjelder dette når det kommer til spørsmålet om kommunestyrets arbeidsgiveransvar. Det har sjokkert meg mer enn en gang.

Jeg har også stusset veldig på det nære og tette båndet mellom rådmannen, og en del politikere. Spesielt godt har vi lagt merke til den usunne symbiosen mellom rådmannen og varaordføreren. Hver gang det blåser friskt rundt rådmannen, støtter varaordfører opp og er til stede. Også på møter der hvor dette ikke er naturlig. Vi ser det vi som sitter på benken. Det skjer så ofte at jeg til tider kaller varaordføreren for støttekontakten til rådmannen(ironi). Vennskap er viktig og prisverdig, men kameraderi er en trussel mot demokratiet.

Vi så det i går også, hvordan et par av rådmannens disipler, prøvde å få utsatt møte. Daland var en av de. Av og til gjør han seg dummere enn han er, og det kler ham ikke. I går handlet det blant annet om at han ikke var til stede på møtet, der vedtaket som ligger til grunn for det ekstraordinære kommunestyret, ble gjort. Han manglet også sakspapirer fra en lignende sak i Vennesla. Som ombudsmann er det hans oppgave å sjekke ut med vara hva som foregikk på dette møte. Det var flere som ved en glipp ikke hadde fått papirene, men de hadde sagt fra i god tid, og fått dem tilsendt. Hvorfor gjorde ikke Daland det? Jeg trenger ikke svaret. Jeg opplevde det hele som en avledningsmanøver fra det saken gjaldt. Selv tror jeg dette handlet om noe helt annet, lojalitet til rådmannen.

Det ble sagt mye klokt, fra ulike politikere, fra ulike partier, i går. Det er veldig bra. Mange hadde jobbet mye med denne saken i forkant. Noe som er veldig bra. Noen benyttet også gårsdagen til valgkamptaler, noe som opplevdes som mindre bra, da sakens karakter er for alvorlig til å slås politisk mynt på.

Presedens var oppe i går. Det burde også vært en naturlig del av folkevalgtopplæringen. Som sosionomstudent ble jeg drillet på dette i forvaltingsrett, deretter på masterstudiet i offentlig politikk og ledelse, og ikke minst i forhold til min sønns erstatningskrav mot Søgne kommune. De folkevalgte trenger mer opplæring i forvaltningsrett og juridiske emner. Heldigvis er ordføreren jurist, og kan sette skapet på plass. Innenfor mitt felt som er mobbing, har vi mobbedommen fra Høyesterett, saken fra Kristiansand i 2012, som danner presedens for lignende saker. Det betyr at den danner presedens kun for saker som omhandler erstatninggssaker mot kommuner, der tidligere skoleelever har fått varige skader, over 15% medisinsk invaliditet. Altså må du ha en skade som er over 15%, og du må bevise at det finnes en årsakssammenheng, og at kommunen har opptrådt uaktsomt.

Tusenvis av mennesker har slike skader. Likevel har vi per årskiftet 2018, ikke flere enn ca 15 rettskraftige mobbedommer. Det speiler overhodet ikke omfanget, og alvoret i dette store samfunnsproblemet som berører så altfor mange. Dommen fra 2012 danner bare presedens for liknende saker. Ikke for alle typer saker som omhandler svake grupper. Eller saker som kan ligne bittelitt, den gjelder kun for mobbesaker.

Det finnes svært få mennesker med samme type sammensatte funksjonnedsettelse som Alethia. Det er nettopp derfor vi har slike nasjonale kompetansesentere, som de har i Sandefjord. Når man da hevder at denne saken danner presedens for alle svake grupper, er man fullstendig på villspor. Denne gruppen er uhyre liten på landsbasis, og vil dermed ikke danne presedens for mange mennesker. For de det få dette gjelder, blir det desto viktigere.

En annen ting ved dette som mange kanskje ikke ser, eller får med seg, er at når en svak gruppe løftes frem, endres holdninger, som igjen kommer andre svake grupper til gode. Det skjer noe med tankegangen, og viljen til å hjelpe, også andre svake grupper. Allikevel har jeg respekt for de som stemmer i mot. Uansett hvilken grunn de måtte ha. Dette er et samvittighetsspørsmål.

Jeg velger å glede meg over at Alethia nå får en fremtid, og mulighet til å skape den fremtiden hun ønsker, sammen med gode venner, som gjør livet hennes rikere. Da Robert vant mobberettsaken mot Søgne kommune, sa han: Det var menneske som vant mot maskinen. Siden har vi sett det skje igjen,og igjen. Det umulige er mulig, om du tror på det, og er villig til å arbeide for det. Av og til er livet rettferdig, og i går var det nettopp det.

En riktig god onsdag ønskes deg😍

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s