Når fylkesmannen avdekker lovbrudd i skolen, og en politiker sier han synes synd på rektor.

I går var det møte i Tjenesteutvalget og to viktige skolesaker sto på kartet. En sak om tilstanden i Søgneskolen, og en referatsak om tilsynsrapporten fylkesmannen hadde skrevet om tilsynet på Tangvall skole.

Den første skolesaken som var oppe, handlet om tilstanden i Søgneskolen. Den handlet om at stadig flere elever mister motivasjonen,og at dette har vært en trend over flere år. Dette så man også globalt. Skolen har ikke klart å følge utviklingen som har skjedd, og dermed har motivasjon og læringsutbytte gått ned. I Søgneskolen var det større variasjon mellom klassene på den enkelte skole, enn mellom skolene. Her måtte det jobbes langsiktig, for her nyttet det ikke med en qickfix. Vi har ei gruppe som er lite motivert, ei gruppe som ikke mestrer og noen elever har det ikke bra, mobbing forekommer. Eivind Eikeland, skolefaglig rådgiver hadde en meget god og kompetent gjennomgang av tallenes tydelige tale. Det jeg oppfatter av dette er at vi har et utdanningssystem som er fullstendig utdatert. Et utdanningssystem som ikke står i stil med den virkeligheten barna lever i til daglig. Og en utdanningsinstitisjon som ikke evner å beskytte barna godt nok etter barneloven og oppplæringsloven.

Eikeland var tydelig på at skolen ikke lenger er relevant for elevene, men at dette ikke var elevenes feil. Nå analyseres det hva som må endres. Noen av tiltakene vil være nettverks leseopplæring, revidert leseplan i alle skoler, praksisbesøk hos skolene, ekstern veiledning, innovasjonsforskning, at kunnskap og kompetanse deles videre i organisasjonen, skape mer sammenheng og systematikk i læringsarbeidet, tett oppfølging av ledelse på kommunalt nivå, lyttevenn i samarbeid med Frivillighetssentralen, kople på hele lokalsamfunnet, så alle elevene skal få komme gjennom grunnskolen. Tidlig innsats er viktig, men noe sier meg at de ikke lykkes. Når 45%av de som har spesialundervisning går på ungdomsskolen, ringer i alle fall alarmklokkene mine. Her bør foreldre være våkne å følge med. For dette her er ikke holdbart i lengden.

Tilsynet ved Tangvall skole ble behandlet som en referatsak. Her hadde politikerne anledning til å stille kritiske og viktige spørsmål til oppvekstsjefen. Men den manglende mobbekompetansen og forståelsen av lovverk gjorde at politikerne ikke var sitt ansvar bevisst. De stilte ikke de nødvendige spørsmål, som ville avdekket alvoret i innholdet i rapporten. Tvert i mot fikk vi en utrolig forestilling om den manglende kompetansen. Oscar Lohne fra Høyre representerte de gamle holdninger vi jobber mot for å bedre barns psykososiale miljø i skolen. Han åpnet med å si at det var en uhorvelig lang rapport. Og at det jammen meg er mye rektorer måtte gjøre. Han ante ikke om de punktene de fikk kritikk for var alvorlig sa han, men likevel. Og så satte han i gang med en tirade om de stakkars rektorene og alt de måtte gjøre. Til vanlig snakker han varmt om mobbing, men det er åpenbart bare festtaler.

Hvem er skolen til for? Er det for rektor? Rektor vet hva som kreves av jobben. Rektor søker selv på stillingen. Rektor har ansvaret for våre barn og vår felles fremtid. Rektor må selvfølgelig følge lovverket som alle andre ledere, om det handler om de voksnes eller om barnas arbeidsmiljø. Forskning viser at barn er født høysensitive, og trenger ekstra beskyttelse. Da må dette gjenspeiles i lovverket og da må det få store konsekvenser når lovverket brytes. Det gjør det dessverre ikke når lovbruddene bare omtales i en rapport politikerne ikke evner å forstå. Derfor står vi også på stedet hvil.

Hvilke lovbrudd hadde Tangvall skole gjort seg skyldig i, og hva innebærer så dette for de mobbeutsatte familer og kommunen? Skolen er pliktig til å undersøke saken straks. Det gjør de ikke. Det betyr for foreldre og barn at mobbingen får fortsette og at den eskalerer. For hjem og skole betyr det at det blir vanskeligere å stanse det som skjer. Det blir mer jobb på de ansatte ,og mer belastning på barnet og familien. Lovbruddene får altså fortsette over tid. Noe som gjør det mindre sannsynlig at saken blir løst. Skolen legitimerer da mobbingen.

Punkt to er at skolen straks skal sette inn tiltak for å gi eleven et godt og trygt arbeidsmiljø. Når dette ikke gjøres får det samme konsekvens som punktet over. For å få løst mobbesaker er vi avhengig av at det handles straks. Når det ikke skjer går det ikke bare ut over barna, men hele skolen,og alle berørte familier. Til syvende og siste kan dette føre til at det også får konsekvenser for kommunen, i form av erstatningsaker. Dette er en gjenganger i alle erstatningssaker der kommunene blir dømt.

Denne bagatelliseringen politikeren i tjenesteutvalget sto for i går, er den samme bagatelliseringen og bortforklaringen kommunen ble dømt for i Lilandssaken i 2013. Et annet viktig punkt i alle mobbesakene er den manglende dokumentasjonen som gjør at kommunene taper. Fylkesmannen skriver i sin rapport: Tangvall skole skal dokumentere hva som er gjort for å oppfylle plikten til å følge med, gripe inn, varsle og undersøke. Altså det viktigste i en mobbesak. Dokumentere at handling er skjedd. Når de unnlater og dokumentere er det også sannsynlig at det betyr at intet er gjort. Mobbesaker løses ved handling, ikke ved å ha handlingsplaner liggende i permer. Med andre ord gjentar historien seg. Disse punktene som er nevnt over er de samme punkter som gjorde at kommunen tapte mot min sønn i 2013. Siden den gang er bevisbyrden blitt delt. Det å dokumentere er like viktig for kommunen som det er for barnas rettssikkerhet. Dokumentasjon her styrker begge parters rettssikkerhet og er like viktig for begge parter.

Etter denne tiraden var det oppvekstsjefens tur til å si noen bevingende ord. Han kunne her benyttet anledningen for å oppklare viktige punkter for den sterkt forvirrede politiker. Han gjorde ikke det, han benyttet anledningen til å dekke seg selv og sitt crew. Han sa han var veldig fornøyd med Tangvall skole, og med rapporten. Når barnas klageinstans ikke sørger for konsekvenser ved lovbrudd i slike saker, skjer det som skjedde i Søgne i går. Man går videre uten læring og man kan fortsette som før, med politikernes fulle velsignelse. Vi var tre fra Gjør Søgne greit igjen som overvar denne forestillingen sammen med elevombudet. Tre av oss var rasende og forlot salen før møtet var over. Ingen i denne bygda taler barnas sak, de sier de er lojale overfor barna. Det er ikke sant, det vises i handling, dessverre. Noen burde hyle høyt på barnas vegne, for de har ingen stemme til å gjøre dette selv. De voksne er bare opptatt av å beskytte seg selv og det systemet de er en del av.

Med ønske om en riktig god dag til deg som leser📚

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s