Konfliktråd og konflikthåndtering i mobbesaker👎

I dag skal jeg skrive om konflikthåntering i mobbesaker og hvorfor dette IKKE skal brukes i mobbesaker. Da må jeg begynne med mobbedefinisjonen til Olweus som hele det offentlige Norge bruker, også domstolen. Det er ikke bare Norge som bruker denne definisjonen, den er internasjonal og den definisjonen som best dekker hva mobbing egentlig er.

Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengig eller gjentatt ubehagelig erting er også mobbing. Mobbing har altså tre viktige kjennetegn. 1. Oppførselen er ondsinnet og rammende. 2. Den pågår over tid. 3. Det er en ubalanse i styrkeforholdet, fysisk, psykisk eller begge deler.

Et av kjennetegnene ved mobbing er altså en ubalanse i styrkeforholdet. Med andre ord mobbing er ikke en konflikt, og skal dermed ikke konflikthåndteres. Du finner altså svaret på hvorfor allerede i mobbedefinisjonen. Tidligere denne uken fikk jeg en henvendelse fra en mobbeutsatt famile som hadde opplevd mobbing i Søgneskolen i flere år. Skolen ville nå at saken skulle tas til konfliktrådet. Man vil i kjent stil outsorce problemet, bort fra skolen. Familien vat naturlig nok skeptisk til dette og ville ta en telefon til meg for å sjekke stemningen. Mobbeutsatte familer er svært innstilt på å samarbeide for å få slutt på mobbingen, og av og til skal man faktisk sette foten ned å si nei takk dette tiltaket er ikke egnet, tvert i mot så er det farlig. Det sitter langt inne å si det når styrkeforholdet er skjevt og man ønsker jo å samarbeide, og gjør man det ikke brukes det mot hele familien.

Jeg har erfaring med å være mobbeutsatt famile i konfliktrådet og ville ALDRI gjort det igjen. Gjennom mitt arbeid ser jeg at både konfliktrådsmegking og konflikthåndtering brukes aktivt i de fleste saker selv om forskning og mobbedommer sier at dette aldri skal brukes. Og hvorfor skal det ikke brukes? Fordi krenkelser, vold og mobbing i skolen, og andre steder er overgrep. Styrkeforholdet er skjevt. Dette er ikke en konflikt, dette er i følge loven kriminalitet og straffbart når du når alderen 15 år. To unge menn ble i 2005 dømt for mobbingen av min sønn i en straffesak. Det er på dette nivået mobbing må løftes opp. Mobbing er overgrep på lik linje med voldtekt, seksuelle overgrep, mishandling og omsorgssvikt. Det må håndteres deretter. Hadde du villet håndtere en voldtektssak, seksuelle overgrep, mishandling eller omsorgssvikt i konfliktrådet? Neppe. Senskadenene etter disse ulike former for overgrep er helt like.

I min bok Alle mot en skriver jeg et kapittel om mekling og mobbing. En av grunnene til at man ikke skal bruke mekling og konflkthåndtering i mobbesaker er som sagt at mobbing ikke er en konflikt. En annen grunn er at de som mekler ikke har tilstrekkelig med mobbekompetanse, deres kompetanse går på konflikthåndtering og det å inngå forlik. Det skal ikke inngås forlik i mobbesaker eller fordele skyld. Mobbing skal undersøkes, avdekkes og stanses. Dette er loven klar og tydelig på. Det skal være nulltoleranse mot mobbing sier loven. Siden loven ikke er implementert i vårt system blir ikke loven håndhevet på dette punktet heller.

Det er forsket på bruk av Konfliktråd i mobbesaker og det anbefales IKKE. Mobbeforskerne er skeptisk til all bruk av megling i mobbesaker. Megling forutsetter at partene er likeverdige, og i en mobbesak er situasjonen nettopp ikke det – her er styrkeforholdet ubalansert. Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har konkludert med at megling ikke under noen omstendighet skal brukes i mobbesaker. I følge mobbeforsker Roland (2012) er det høyst sannsynlig at megling fører til mer mobbing. Dette kan man også lese om i min bok Alle mot en (2014) på sidene 129 -130.

Om ikke dette er nok for å få skolene til å slutte å konflikthåntere mobbing har høyesterett i mobbedommen fra 2012 skrevet følgende: Man kan erfaringsmessig ikke løse denne type mobbeadferd utelukkende med meglingsstrategi. Når det mangler balanse mellom partene, nytter det ikke med samtaler og forsøk på forlik mellom partene. Da vil mobbingen fortsette.

Dette tas opp igjen i Søgnedommen som kommer året etterpå. At man så på det som en koflikt og brukte konflikthåndteringsmåter til å løse problemet. Noe som fikk mobbingen til å eskalere. Da er det ganske underlig for meg å konstatere at Søgneskolen fortsetter med denne håndteringen av mobbesaker snart seks år etter at dommen mot kommunen falt. Av alle tiltak som skolene iverksetter mot mobbing og som absolutt ikke virker er konflikthåndtering og megling det verste man kan gjøre.

Med ønske om en super fredag og en knallstart på helga😍

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s