Hallelujah, siste skoledag før jul❤️👍

Det er ikke til å legge skjul på at dette har vært en helvetes høst for familien Liland. Da mobbealarmen gikk for vårt barnebarn ble det raskt klart for oss alle at Søgne kommune ikke hadde lært noe som helst av Lilanddommen. Da var det bare å brette opp armene å begynne å jobbe. Det var ingen vei tilbake om vi skulle komme oss helskinnet gjennom dette. Robert klagde til fylkesmannen og nå vel tre måneder etter at mobbealarmen gikk kom svaret fra fylkesmannen. Rapporten er på åtte sider og gir oss medhold på absolutt alle klagepunkter.

Fylkesmannen starter med at vårt barnebarn har hatt et dårlig skolemiljø og opplevd verbale og fysiske krenkelser fra medelever. Far mener at tiltakene ikke i stor nok grad er rettet mot de som utfører handlingene.

Fylkesmannen har invitert barnet til å gi uttrykk for sin opplevelse på ulike måter. Etter møtet på fylkeshuset hvor far og sønn ble overkjørt av klageinstans og kommune har ikke dette vært mulig. Han hadde lite og ingen tillit til voksne fra før, og denne opplevelsen satte spikeren i kista for at han ville snakke med noen utenfor skolen eller skrive brev til fylkesmannen. Der ble det full kortslutning fra barnets side. Dette ble tatt opp med fylkesmannen der Robert møtte sammen med sin far og sin advokat etter å ha klaget på dette møtet skriftlig. Robert tok også dette med skolen i et møte hvor faren var med i slutten av oktober. Både fylkesmann og skole la seg paddeflate for denne håndteringen av saken. Dette har som fm skriver ført til utvidet saksbehandlingstid fordi man da har måttet innhente opplysninger om dette via far og skole.

Da vårt barnebarn begynte på Lunde skole ble skolen informert om hans historie og de ble informert om at han var et særskilt sårbart barn ,som trengte mer oppfølging enn vanlig ,og man samarbeidet godt om dette. Da mobbealarmen gikk opplevde vi at dette ble brukt mot ham for at skolen skulle fraskrive seg ansvar. Vi klagde på dette med hjemmel i mobbedommene,hvor dette har blitt forsøkt gjort i alle mobbesaker som til nå er ført for retten og vunnet frem. Vi får medhold i dette og fylkesmannen henviser til høyesterettsdommen i Kristiansand fra 2012. Vårt barnebarn må anses å være et særskilt sårbart barn. I rettspraksis ( mobbedommen 2012) er det understreket at skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet, det stilles høyere krav til å følge med.

Fm skriver at skolen har fulgt med, men bemerket at skolen er pliktig til å dokumentere hvordan altivitetsplikten er oppfylt i enkeltsaker, herunder delplikten av opplæringsloven 9a-4 syvende ledd. Vi har klaget på at det mangler referater og at man skal ha alt skriftlig for å oppfylle dokumentssjonsplikten. Rektor har ment og uttrykt skriftlig at all denne dokumenteringen ødelegger samarbeidsklimaet mellom skole og hjem. Vi på vår side har hevdet at man er pliktig til å dokumentere og at dette bidrar til å øke begge parters rettssikkerhet. Noe som også er viktig for skolen i og med at man i saker etter august 2013 har delt bevisbyrde. Fylkesmannen bemerker at skolen er pliktig til å dokumentere hvordan aktivitetsplikten blir oppfylt i enkeltsaker. Det er ikke gjort her. Det mangler dokumentasjon på dette og det manglet referater på møter. Referater som er etterspurt.

Fylkesmannen kan ikke se at at skolen før de utarbeidet de to første aktivitetsplanene har undersøkt hvordan barnet selv opplever disse hendelsene, om det er enkekthendelser eller om dette er et mønster. Eller om det er andre utfordringer barnet har, som tilsier at han ikke har et trygt skolemiljø. Fm vil understreke at undersøkelsesplikten ikke bare er knyttet til enkelthendelser som oppstår, men en generell mistanke eller kjennskap til om noen opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Dette favner videre enn kun der det forekommer krenkelser og mobbing. Fm finner det ikke sannsynliggjort at skolen har gjort det man rimelig kan forvente for å undersøke saken. Fm bemerker at skolen skal dokumentere hvordan aktivitetsplikten er oppfylt og har ikke mottat dokumentasjon fra skolen på undersøkelser som er foretatt som f eks referater fra samtaler e.l.

Fm sier videre at de er enig med far at aktivitetsplanene som forelå ved henvendelsen til dem ikke i tilstrekkelig grad så barnets totalsituasjon. Skolen har anledning til å skrive inn tiltak som er rettet mot andre elever. Det ble gjort etter vår henvendelse til fm. Fm oppfordrer skolen til en kompetansehevning når det kommer til observasjonskompetanse.

Skolen må nå ha tett dialog med hjemmet om barnets skolemiljø. Skolen må evaluere ofte. Skolemiljøet har ikke vært trygt og godt for barnet. Og dette vil kunne prege hans opplevelser av skolemiljøet fremover. Disse opplevelsene kan også ha gjort ham mer sårbar i andre situasjoner fremover. At skolen er kjent med denne mulige sårbarheten skjerper skolens plikt til å følge med på skolemiljøet hans. Skolen vil måtte være oppmerksom på dette så lenge barnet er elev ved skolen. Fm legger til grunn at skolen vil ta dette med seg i sitt videre arbeid for å styrke barnets skolemiljø på en helhetlig måte.

Fylkesmannens konklusjon er at Lunde skole ikke hadde oppfylt aktivitetsplikten jamfør mobbeloven på meldetidspunktet. Fm mener at skolen ikke hadde gjort det man rimelig kunne forvente i forhold til å undersøke og sette inn tiltak. Skolen har nå satt inn tiltak ( diktert av far med hjelp av bestefar) som fm vurderer som lovlige, egnede og tilstrekkelige. Fm oppretter derfor skolens tiltak. Vi har nå endelig fått et enkeltvedtak som er det eneste juridiske dokumentet i en mobbesak. Det er et dokument for ettertiden som styrker begge parters rettssikkerhet.

Fm understreker at skolen fortløpende må vurdere behov for ytterligere tiltak. Fm legger til grunn at skolen vil iverksette nye tiltak dersom det oppstår nye hendelser eller evalueringen tilsier at det er behov for dette. Fm anser det viktig at tiltakene evalueres jevnlig. Det er viktig at barnet blir hørt fremover og at hans synspunktet kommer frem.

Vi er veldig fornøyd med rapporten og at vi fikk den før jul. Selv om dette er lovlig sent. Selv om jeg ikke er fornøyd med fm som klageinstans og ønsker en nasjonal uavhengig instans vil jeg likevel anbefale alle som strever med mobbesaker å klage inn til fylkesmannen. Om du ikke opplever å få hjelp blir behovet for hjelp likevel dokumentert slik det nå stadig oftere gjør. Det er starten på en lang dags ferd mot å bedre barns rettssikkerhet. Samarbeidet med skolen er nå godt selv om alt langtfra er rosenrødt. Det skjer fortsatt uønskede ting og vi har en lang vei å gå enda. Robert skal hente ungene tidlig i dag og hele familien ser nå frem til en god pause fra skole og problemer knyttet til dette. Det kommer nok flere blogginnlegg om både klageinstans og fremdriften i denne saken. Nå et det ferie som står på agendaen🌞

En nydelig fredag og god juleferie ønskes deg og dine❤️

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s