FMM møter kunnskapsministeren i dag.

I dag skal fire familier fra Foreldrenettverk mot mobbing møte kunnskapsministeren for å snakke om sine erfaringer med den nye mobbeloven. Medlemmer av nettverket har avdekket et større hull i lovverket og kommer til å ta dette opp i sin fulle bredde i møtet med ministeren i dag. Dette vil jeg og flere komme tilbake til ved en senere anledning. I tillegg til disse fire familienes opplevelser med det nye lovverket har FMM gjort følgende erfaringer med det nye lovverket.

Saksbehandlingen og saksgangen tar for lang tid hos klageinstansen.

Elever får ikke et godt skolemiljø med den nye loven heller. Noen som får godt skolemiljø raskere, får dette fordi de voksne handler. Ikke på grunn av den nye loven.

Så vidt vi vet er ikke sanksjonsmulighetene tatt i bruk enda.

Den nye loven er ikke innarbeidet. Det var heller ikke den gamle.

De som jobber med dette fremstår som de ikke har nok ressurser til å arbeide med mobbesakene og det stilles spørsmål ved om klageinstansen og Utdanningsdirektoratet har nok kompetanse og tid til å følge opp sakene slik loven krever.

Det er grunn til å stille spørsmål ved om Barnets beste er ivaretatt i oppfølgingen av mobbesaker. Viser til artikkel 3 i barnekonvensjonen.

Man mister klagerett ved skolebytte. Dersom man klager først og deretter bytter skole må fylkesmannen realitetsbehandle klagen. Dette vet ikke folk.

Foreldrenettverket har 18 kampsaker. Jeg skal gi en kortversjon av dem her. Du kan gå inn på http://www.fmmnorge.com for en mer utfyllende orientering.

1. Nasjonalt kompetansesenter mot mobbing med hjelpetelefon.

2. Ny nasjonal og uavhengig klageinstans.

3. Bedre varslingsvern.

4. Opplæringsloven må oppgraderes.

5. Lovfestet skolefaglig kompetanse.

6. Fjerne og omplassere lærere/rektorer som mobber og krenker.

7. Nulltoleranse for personale som krenker må lovfestes.

8. Politiet må tilføres øremerkede midler for å prioritere mobbesaker og brudd på opplæringsloven.

9. Barns rettigheter må sikres bedre via lovverket. Herunder fri rettshjelp i mobbesaker.

10. Barneerstatningen må økes.

11.Vi trenger en erstatningsordning som går på siden av rettssystemet, på lik linje med pasientskadeerstatningen.

12. Innføre påbudte HMS øvelser.

13. FAU må læres opp til hvor deres lojalitet skal ligge i mobbesaker.

14. Kompetansen i skolen må heves og det må skje nå.

15. Bedre bedriftshelsetjeneste for barn.

16. Politikere må kurses i hvilket arbeidsgiveransvar de har i mobbesaker.

17. Kompetansehevning hos hjelpeapparatet.

18. Lovendring for å sikre riktige prosesser og foreldres og foresattes rettigheter.

De som ønsker kan gå inn å legge seg til i FMMs facebookgruppe og vil da holdes løpende orientert om det som skjer i mobbenorge.

Da gjenstår det bare å ønske god fredag og god helg👍

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s